Zásady bezpečnosti a povinnosti cvičencov…

26. decembra 2022by Daniel Baran

Zásady bezpečnosti a povinnosti cvičencov v Honbu dojo (Ovsište):

Každý cvičenec berie na vedomie tieto Zásady a bude ich dodržiavať.
Do dojo sa vstupuje až po trénerovi.
Na tréning treba chodiť načas a s dostatočnou časovou rezervou na prezlečenie sa.
Ak príde cvičenec neskôr, ukloní sa trénerovi, ktorý vedie tréning a následne sa riadi jeho inštrukciami.
Do dojo sa chodí v karate gi (čisté), prezuvky sa nechávajú na chodbe pred dojo.
Počas tréningu by cvičenec nemal opúšťať dojo, v prípade nutnosti môže požiadať o uvoľnenie trénera.
Na tele či odeve cvičenca by nemali byť žiadne kovové alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu či k poškodeniu veci.
V prípade väčších náušníc ich pred tréningom odporúčame zložiť.
Cvičenec má dbať pokynov trénera a nesmie krikom, pohybmi či inak narušovať tréning.
Pred tréningom je potrebné ísť na WC, počas tréningu nie je vhodné prerušiť tréning odchodom na toaletu (resp. využiť na to prestávku).
Na tréning je možné so sebou priniesť vodu, uteráčik.
Cvičí sa naboso! V dojo je tatami.
Počas tréningu nie je dovolené telefonovať, mobilné telefóny je potrebné vypnúť a mať ich v šatni.
Na tréningu sa nesmie žuvať žuvačka (hrozí nebezpečenstvo zabehnutia).
Ak sledujete tréning ako necvičiaci, usaďte sa na vyhradenom mieste a nenarúšajte tréning.
Na tréning nie je vhodné nosiť cenné veci, klub ani prenajímateľ priestorov nezodpovedajú za stratu.
Všetky zbrane na kobudo, lapy sa môžu zobrať len s povolením trénera a vždy ich cvičenec odnesie na svoje miesto.
Pri odchode z dojo si každý cvičenec skontroluje, či si nenechal v dojo fľašu, uterák či iné veci.
Každý cvičenec dbá o svoju bezpečnosť a bezpečnosť partnera pri cvičení vo dvojiciach.
Každý cvičenec trénuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu ho okamžite ohlási trénerovi.
V dojo je lekárnička. Tréner ošetrí cvičenca, zváži ďalší postup.
(Najbližšia nemocnica je Nemocnica Antolská, 851 01 Bratislava, 3km od dojo, detská pohotovosť- Kramáre).

Dojo sa nachádza v Petržalke, pri frekventovanej ceste, v blízkosti panelákov a obchodov. Samotný priestor je na prvom poschodí, treba si dávať pozor na schodisku.
Rodičia môžu čakať svoje deti na chodbe pred dojo, v ojedinelých prípadoch i v dojo – šaťňa.

HONBU DOJO KK Duvikan 道場:

Created with ❤ by MT