Rozpis tréningov

Pondelok

FAREBNÉ PÁSY (9.-3. KYU)
ČIERNE PÁSY "A"
HNEDÉ A ČIERNE PÁSY

Utorok

DETI OD 9 DO 12 ROKOV

Streda

TRÉNERI
FAREBNÉ PÁSY (9.-3. KYU)
ČIERNE PÁSY "A"
HNEDÉ A ČIERNE PÁSY

Štvrtok

DETI OD 9 DO 12 ROKOV
KOBUDO

Piatok

FAREBNÉ PÁSY (9.-3. KYU)
ČIERNE PÁSY "A"
HNEDÉ A ČIERNE PÁSY

Sobota

V tento deň nie sú žiadne tréningy.

Nedeľa

TRÉNERI

Tréningy

Tréningy vedú skúsení a kvalifikovaní tréneri karate a kobudo, účastníci medzinárodných a národných seminárov a školení. V našich radoch sú medzinárodní inštruktori okinawského karate a kobudo, rozhodcovia a členovia a funkcionári Slovenskej federácie karate a bojových umení, účastníci majstrovstiev sveta, Európy či svetového pohára na Okinawe.

Tréneri klubu každoročne navštevujú kolísku karateOkinawu, kde sa zúčastňujú odborných seminárov pod vedením okinawských majstrov karate a kobudo – Kokusai Goju ryu karate and Kobudo Renmei. Tejto medzinárodnej organizácie, ktorú založil sensei Seiko Higa v roku 1960, je klub i hrdým členom. Súčasným prezidentom Renmei je Hanshi Akira Gushi, 9. Dan karate, 7. Dan kobudo, ktorý osobne navštívil i naše dojo a viedol v ňom svoje tréningy. Sensei Gushi 24. júna 2019 slávnostne otvoril nové dojo, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Primárnym cieľom klubu je vychovávať slušných karatistov, ktorí svoje znalosti bojového umenia využívajú len na vlastnú obranu. Práve s nami využívajú deti svoj voľný čas zmysluplne a tak robia čosi pre seba i svoje okolie.

Zásady bezpečnosti a povinnosti cvičencov v novom Honbu dojo:

 • Každý cvičenec berie na vedomie tieto Zásady a bude ich dodržiavať.
 • Do dojo sa vstupuje až po trénerovi.
 • Na tréning treba chodiť načas a s dostatočnou časovou rezervou na prezlečenie sa. Ak príde cvičenec neskôr, ukloní sa trénerovi, ktorý vedie tréning a následne sa riadi jeho inštrukciami.
 • Do dojo sa chodí v karate gi (čisté), v zimných mesiacoch sa necháva obuv na vyhradenom mieste v dojo, v letných mesiacoch vedľa vstupu do dojo.
 • Počas tréningu by cvičenec nemal opúšťať dojo, v prípade nutnosti môže požiadať o uvoľnenie trénera.
 • Na tele či odeve cvičenca by nemali byť žiadne kovové alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu či k poškodeniu veci. V prípade väčších náušníc ich pred tréningom odporúčame zložiť.
 • Cvičenec má dbať pokynov trénera a nesmie krikom, pohybmi či inak narušovať tréning.
 • Pred tréningom je potrebné ísť na WC, počas tréningu nie je vhodné prerušiť tréning odchodom na toaletu (resp. využiť na to prestávku).
 • Na tréning je možné so sebou priniesť vodu, uteráčik.
 • Cvičí sa naboso!
 • Počas tréningu nie je dovolené telefonovať, mobilné telefóny je potrebné vypnúť a mať ich v šatni.
 • Na tréningu sa nesmie žuvať žuvačka (hrozí nebezpečenstvo zabehnutia).
 • Ak sledujete tréning ako necvičiaci, usaďte sa na vyhradenom mieste a nenarúšajte tréning.
 • Na tréning nie je vhodné nosiť cenné veci, klub ani prenajímateľ nezodpovedajú za stratu.
 • Všetky zbrane na kobudo, lapy sa môžu zobrať len s povolením trénera a vždy ich cvičenec odnesie na svoje miesto.
 • Pri odchode z dojo si každý cvičenec skontroluje, či si nenechal v dojo fľašu, uterák či iné veci.
 • Každý cvičenec dbá o svoju bezpečnosť a bezpečnosť partnera pri cvičení vo dvojiciach.
 • Každý cvičenec trénuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu ho okamžite ohlási trénerovi. V dojo je lekárnička. Tréner ošetrí cvičenca, zváži ďalší postup. (Najbližšia nemocnica je Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 821 01 Bratislava, 2,2km od dojo.) 


V okolí dojo (záhrada, ostatné priestory) je zakázané sa voľne pohybovať. Na presun k dojo a k šatni cvičenec použije vyhradené chodníky. Pred tréningom sa zdržiava v šatni, resp. pred dojo. Rešpektujú sa pokyny správcu dojo, trénerov a obyvateľov okolitých bytov v areáli.

Pohľad na tréningy