Tréningy

TRÉNINGY

Ovsištské námestie 1, Bratislava - Petržalka

Pondelok

 • DETI a ZAČIATOČNÍCI

  -

  Baran

 • TRÉNERI

  -

  Divinec

 • FAREBNÉ A ČIERNE PÁSY

  -

  Kreuzer/Bodnár

Utorok

 • TRÉNING PODĽA DOHODY

  -

Streda

 • TRÉNERI

  -

  Divinec

 • TRÉNERI

  -

  Divinec

 • FAREBNÉ A ČIERNE PÁSY

  -

  Kreuzer / Bodnár

Štvrtok

 • DETI a ZAČIATOČNÍCI

  -

  Baran

 • KOBUDO TRÉNING

  -

  Kreuzer

Piatok

 • TRÉNING PODĽA DOHODY

  -

 • FAREBNÉ A ČIERNE PÁSY

  -

  Divinec/Kreuzer

Tréningy vedú skúsení a kvalifikovaní tréneri karate a kobudo, účastníci medzinárodných a národných seminárov a školení. V našich radoch sú medzinárodní inštruktori okinawského karate a kobudo, rozhodcovia a členovia a funkcionári Slovenskej federácie karate a bojových umení, účastníci majstrovstiev sveta, Európy či svetového pohára na Okinawe.

Všetci tréneri majú medzinárodné trénerské licencie EurEthICS ETSIA a každoročne sa aktívne vzdelávajú, navštevujú i semináre na Okinawe.

Tréneri klubu pravidelne navštevujú kolísku karateOkinawu, kde sa zúčastňujú odborných seminárov pod vedením okinawských majstrov karate a kobudo – Goju ryu Kokusai  Karate and Kobudo Renmei. Tejto medzinárodnej organizácie, ktorú založil sensei Seiko Higa v roku 1960, je klub i hrdým členom. Súčasným prezidentom Renmei je Hanshi Akira Gushi, 9. Dan karate, 8. Dan kobudo, ktorý osobne navštívil i naše dojo.

Primárnym cieľom klubu je vychovávať slušných karatistov, ktorí svoje znalosti bojového umenia využívajú len na vlastnú obranu. Práve s nami využívajú deti svoj voľný čas zmysluplne a tak robia čosi pre seba i svoje okolie.

CEREMONIÁL v DOJO

YAME jeden rad

KIOCUKE – všetci sa postavia do musubi dachi, pripravia sa na úvodný ceremoniál

REI – pozdrav v musubi dachi smerom k oltáru

MOKUSO – všetci sa postavia do postoja shizen tai (prirodzený postoj, niečo ako heiko dachi), ruky uvolnia, zhlboka dýchajú, koncentrujú sa, môžu byť zatvorené oči

MOKUSO YAME – všetci sa postavia späť do musubi dachi, otvoria sa oči

SHINZEN NI REI – všetci sa hlboko uklonia smerom k oltáru

SENSEI NI REI – všetci sa uklonia trénerom, ktorí vedú tréning, všetci naraz povedia trénerom JOROŠIKU ONEGAŠIMAS, tréner odpovie cvičencom OTSUKARE SAMADES

OTAGAI NI REI – všetci sa uklonia v rade navzájom, na konci tréningu si všetci vzájomne povedia ARIGATO GOZAI MAŠTA

 

PRI VSTUPE DO DOJO:

 1. Cvičenec sa ukloní v musubi dachi, s rukami na stehnách.
 2. Cvičenec sa následne ukloní oltáru a fotografiám senseiov na stene.
 3. Cvičenec sa následne ukloní všetkým vyšším technickým stupňom v dojo (buď jednotlivo alebo naraz všetkým, môže použiť slovo konnichiwa, konnbawa).

V DOJO:

 1. Cvičenec na každý úklon odpovedá úklonom.
 2. Pri opravovaní od trénera sa poďakuje, ukloní sa, príp. povie Hai, sensei alebo Wakari mašta, sensei.
 3. Pri partner tréningu sa cvičenci uklonia vzájomne, v prípade, že je cvičenec oslovený trénerom, ktorý na ňom ukáže techniku, ukloní sa pred aj po danej technike.

PRI ODCHODE Z DOJO:

 1. Po záverečnom ceremoniáli v dojo (po Arigato Gozai Mašta) cvičenec opúšťa dojo.
 2. Pri dverách sa otočí smerom do dojo, ukloní sa v musubi dachi, s rukami na stehnách.
 3. Následne ide do šatne, osprchuje sa, prezlečie sa a odchádza z dojo.

Zásady bezpečnosti a povinnosti cvičencov v Honbu dojo (Ovsište):

Každý cvičenec berie na vedomie tieto Zásady a bude ich dodržiavať.
Do dojo sa vstupuje až po trénerovi.
Na tréning treba chodiť načas a s dostatočnou časovou rezervou na prezlečenie sa.
Ak príde cvičenec neskôr, ukloní sa trénerovi, ktorý vedie tréning a následne sa riadi jeho inštrukciami.
Do dojo sa chodí v karate gi (čisté), prezuvky sa nechávajú na chodbe pred dojo.
Počas tréningu by cvičenec nemal opúšťať dojo, v prípade nutnosti môže požiadať o uvoľnenie trénera.
Na tele či odeve cvičenca by nemali byť žiadne kovové alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu či k poškodeniu veci.
V prípade väčších náušníc ich pred tréningom odporúčame zložiť.
Cvičenec má dbať pokynov trénera a nesmie krikom, pohybmi či inak narušovať tréning.
Pred tréningom je potrebné ísť na WC, počas tréningu nie je vhodné prerušiť tréning odchodom na toaletu (resp. využiť na to prestávku).
Na tréning je možné so sebou priniesť vodu, uteráčik.
Cvičí sa naboso! V dojo je tatami.
Počas tréningu nie je dovolené telefonovať, mobilné telefóny je potrebné vypnúť a mať ich v šatni.
Na tréningu sa nesmie žuvať žuvačka (hrozí nebezpečenstvo zabehnutia).
Ak sledujete tréning ako necvičiaci, usaďte sa na vyhradenom mieste a nenarúšajte tréning.
Na tréning nie je vhodné nosiť cenné veci, klub ani prenajímateľ priestorov nezodpovedajú za stratu.
Všetky zbrane na kobudo, lapy sa môžu zobrať len s povolením trénera a vždy ich cvičenec odnesie na svoje miesto.
Pri odchode z dojo si každý cvičenec skontroluje, či si nenechal v dojo fľašu, uterák či iné veci.
Každý cvičenec dbá o svoju bezpečnosť a bezpečnosť partnera pri cvičení vo dvojiciach.
Každý cvičenec trénuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu ho okamžite ohlási trénerovi.
V dojo je lekárnička. Tréner ošetrí cvičenca, zváži ďalší postup.
(Najbližšia nemocnica je Nemocnica Antolská, 851 01 Bratislava, 3km od dojo, detská pohotovosť- Kramáre).

Dojo sa nachádza v Petržalke, pri frekventovanej ceste, v blízkosti panelákov a obchodov. Samotný priestor je na prvom poschodí, treba si dávať pozor na schodisku.
Rodičia môžu čakať svoje deti na chodbe pred dojo, v ojedinelých prípadoch i v dojo – šaťňa.

HONBU DOJO KK Duvikan 道場:

Created with ❤ by MT