HomeCategory

Zo života klubu

Skúšobní komisári klubu

Zúčastnili sme sa Seminára skúšobných komisárov SFKaBU (23.3.2024). Pre rok 2024 máme v klube 3 licencovaných skúšobných komisárov karate. Kyoshi Ľudovít Divinec, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo, člen Technickej komisie, licencia 1. triedy Sensei Henrich Kreuzer, 7. Dan karate, 4. Dan kobudo, člen Technickej komisie, licencia 1. triedy Sensei Daniel Baran, 5. Dan karate,...

2% z daní za rok 2023 pre KK Duvikan Bratislava

Vážení rodičia, milí členovia klubu, podporovatelia, priatelia, opätovne sa na Vás obraciame s prosbou o podporu klubu prostredníctvom poukázania 2% z Vašich daní za rok 2023. Aj vďaka takejto podpore z Vašej strany dokážeme fungovať vo vlastných priestoroch 24/7, vzdelávať sa, podporovať deti (úhrada štartovného, spoluúčasť pri medzinárodných súťažiach), dramaticky nezvyšovať mesačné členské poplatky. Finančné...

HONBU DOJO KK Duvikan 道場:

Created with ❤ by MT