Darujte 2% z Vašich daní pre Karate klub Duvikan

Vážení priatelia, členovia klubu, podporovatelia klubu,

opäť sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc. Aj tento rok môže KK Duvikan získat podporu z 2% Vašich daní za rok 2019. Tieto príspevky tvoria značný príjem klubu, ktorý tieto peniaze využíva na vzdelávanie trénerov (národné a medzinárodné semináre a školenia), nákup materiálu do dojo a jeho postupné zvelaďovanie.

Nižšie nájdete aktualizované tlačivá, ktoré sú predtlačené a editovateľné.
Zamestnanci požiadajú o vyplnenie tlačiva u svojho zamestnávateľa (mzdové odd., ekonomické odd...),
následne tlačivo pošlú na príslušný daňový úrad alebo ho jednoducho nechajú v dojo a my tlačivá hromadne podáme.
Podnikatelia údaje klubu uvedú vo svojom daňovom priznaní. 


Ďakujeme Vám za podporu a pomoc. Tešíme sa na spoločné chvíle v dojo.

Tlačivá pre darovanie 2%

Údaje

  • Karate klub Duvikan Bratislava, občianske združenie
  • Lietavská 13
  • 851 06 Bratislava
  • IČO: 31820719
  • DIČ: 2022615870
  • Číslo účtu: SK1211000000002625766523