Členovia klubu

Zoznam členov klubu (platné od 1.3.2019)

Čestný prezident KK Duvikan

 • Hanshi Eiki Kurashita

  Čestný prezident KK Duvikan

  10. Dan karate, 7. Dan kobudo, Okinawa, Japonsko

Vedenie klubu

 • Mgr. Daniel Baran

  prezident

  5. Dan karate, 1. Dan kobudo (tréner 3. kvalifikačného stupňa), prezident SFKaBU, skúšobný komisár SFKaBU, člen Disciplinárnej a antidopingovej komisie WUKF EU Expert Sector D - International Sport Manager VIII. level of EQF (EurEthics Etsia)
 • Ing. Viliam Bodnár

  1. viceprezident

  4. Dan karate
 • Roman Naňo

  2. Dan karate
 • Ing. Ingrid Nagyová

  generálny sekretár klubu

  4. Dan karate, 2. Dan kobudo
 • Ing. Žofia Kreuzerová

  hospodár klubu

  3. Dan karate

Trénerská rada klubu

 • Ľudovít Divinec

  predseda

  8. Dan karate, 4. Dan kobudo,technický riaditeľ SFKaBU a KK Duvikan, predseda Kolégia Danov SFKaBU, hlavný skúšobný komisár SFKaBU, spoluzakladateľ slovenského karate
 • Henrich Kreuzer

  1. podpredseda

  7. Dan karate, 3. Dan kobudo (tréner 3. kvalifikačného stupňa), zodpovedný za tréningy kobudo, člen Kolégia Danov SFKaBU, skúšobný komisár SFKaBU
 • Daniel Baran

  2. podpredseda

  5. Dan karate, 1. Dan kobudo (tréner 3. kvalifikačného stupňa), prezident SFKaBU, skúšobný komisár SFKaBU, člen Disciplinárnej a antidopingovej komisie WUKF EU Expert Sector D - International Sport Manager VIII. level of EQF (EurEthics Etsia)
 • Ing. Viliam Bodnár

  1. viceprezident

  4. Dan karate
 • Miroslav Gatial

  4. Dan karate
 • Mgr. Daniel Horňák

  3. Dan karate, 2. Dan kobudo

Ostatní členovia klubu

 • Ing. Žofia Kreuzerová

  3. Dan karate
 • Ing. Ingrid Nagyová

  4. Dan karate, 2. Dan kobudo
 • Roman Naňo

  2. Dan karate
 • Ing. Ladislav Malovecký

  1. Dan karate
 • Ing. Ján Kozlovský

  1. Dan karate
 • prof. Peter Ďurčo, CSc.

  1. Dan karate
 • Nicol Bodnárová

  2. Dan karate
 • Ing. Patrik Gatci

  2. Dan karate
 • Ing. Peter Babnič

  2. Dan karate
 • Peter Gatial

  2. Dan karate
 • Mgr. et Mgr. Peter Bohov

  2. Dan karate, 2. Dan kobudo
 • Mgr. Daniel Baran

  5. Dan karate, 1. Dan kobudo (tréner 3. kvalifikačného stupňa), prezident SFKaBU, skúšobný komisár SFKaBU, člen Disciplinárnej a antidopingovej komisie WUKF EU Expert Sector D - International Sport Manager VIII. level of EQF (EurEthics Etsia)
 • Mgr. Daniel Horňák

  3. Dan karate, 2. Dan kobudo
 • Ing. Tomáš Kayser

  6. Dan karate, 3. Dan kobudo
 • Ing. Viliam Bodnár

  4. Dan karate
 • Miroslav Gatial

  4. Dan karate
 • MUDr. Ľudovít Divinec

  8. Dan karate, 4. Dan kobudo
 • Henrich Kreuzer

  7. Dan karate, 3. Dan kobudo (tréner 3. kvalifikačného stupňa), zodpovedný za tréningy kobudo, člen Kolégia Danov SFKaBU, skúšobný komisár SFKaBU

Čestní členovia klubu

 • Mgr. Peter Kotásek

  3. Dan karate
 • Ing. Branislav Mrva

  2. Dan karate
 • JUDr. Martin Jarabica

  1. Dan karate
 • Ing. Ivan Adam

  1. Dan karate
 • Ing. Peter Blažíček

  1. Dan karate
 • Jaroslav Škarba

  1. Dan karate
 • Branislav Jánoš

  1. Dan karate
 • Ján Židek

  1. Dan karate
 • Mgr. Zuzana Pašiaková

  1. kyu
 • Ing. Mojmír Lysák

  1. kyu