Zmeny k 1.2.2020

Daniel Baran

Vážení členovia TJ BUDO Bratislava a KK Duvikan. 

s účinnosťou od 1.2.2020 pristupujeme k drobným zmenám v rámci tréningov a poplatkov. Zmeny sú spôsobené rozšírením ponuky možností trénovania na 4 dni (pondelok – štvrtok), ako i naindividuálne trénovanie mimo stanovených tréningov.

Tréningové jednotky sú nastavené tak, že sa začína každý deň od 17:00 (nižšia skupina – farebné pásy), následne od 18:00 trénujú vyššietechnické stupne.  

Zmena v poplatkoch: Nakoľko sa rozširujú možnosti tréningov (každý cvičenec môže trénovať 6 hodín do týždňa), zvyšujú sa poplatky pre dospelých.

Poplatok pre žiakov a študentov: 30€/mesiac – platí sa jeden mesiac vopred Poplatok pre ostatných: 40€/mesiac – platí sa jeden mesiac vopred Poplatok pre rodinných príslušníkov ostáva nezmenený. Poplatok pre nečlena TJ BUDO/KK Duvikan: 10€/tréning, max. do výšky40€/mesiac. 

Všetky platby je potrebné vykonať bezhotovostným prevodom na číslo účtu SK1211000000002625766523. Do poznámky treba napísať meno cvičenca a mesiac, za ktorý hradí členské. 

Každý člen TJ BUDO (aj KK Duvikan) musí mať platný preukaz SFKaBU, kde je označená klubová príslušnosť a všetky skúšky (páskovania). Deti do 18 rokov musia mať v preukaze i pečiatku od lekára (platnosť1 rok), že sú zdravé a môžu trénovať karate.

Cena preukazu je 5€, zakúpiťsi ho treba do 14.2.2020 u trénerov klubu. 

Ďakujeme Vám za porozumenie, nakoľko robíme všetko preto,aby sme skvalitňovali možnosti trénovania v dojo. 

Všetky informácie získate na webe KK Duvikan, resp. na FB klubu.