Zásady bezpečnosti a povinnosti cvičencov v Honbu dojo

Daniel Baran

• Každý cvičenec (zákonný zástupca) berie na vedomie tieto Zásady a bude ich dodržiavať. • Do dojo sa vstupuje až po trénerovi. • Na tréning treba chodiť načas a s dostatočnou časovou rezervou na prezlečenie sa. Ak príde cvičenec neskôr, ukloní sa trénerovi, ktorý vedie tréning a následne sa riadi jeho inštrukciami. • Pri zahájení tréningu (ceremoniál) je zakázané vstupovať do dojo. Treba počkať pred dojo a do tréningu sa zapojiť až po otvorení tréningu. • Ak je ešte vstup do dojo zatvorený (bránička), cvičenec čaká pred pozemkom, dáva pozor na autá na ceste. • Do dojo sa chodí v karate gi (čisté), v zimných mesiacoch sa necháva obuv na vyhradenom mieste v dojo (pred dojo), v letných mesiacoch vedľa vstupu do dojo. • Pri presune zo šatne do dojo sa využívajú prezuvky (šľapky, športová obuv). Nechodí sa naboso, nakoľko sa nečistoty dostanú do dojo. • Počas tréningu by cvičenec nemal opúšťať dojo, v prípade nutnosti môže požiadať o uvoľnenie trénera. • Na tele či odeve cvičenca by nemali byť žiadne kovové alebo tvrdé predmety (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu či k poškodeniu veci. V prípade väčších náušníc ich pred tréningom odporúčame zložiť. • Cvičenec má dbať pokynov trénera a nesmie krikom, pohybmi či inak narušovať tréning. • Pred tréningom je potrebné ísť na WC, počas tréningu nie je vhodné prerušiť tréning odchodom na toaletu (resp. využiť na to prestávku). • Na tréning je možné so sebou priniesť vodu, uteráčik. • Cvičí sa naboso! • Počas tréningu nie je dovolené telefonovať, mobilné telefóny je potrebné vypnúť a mať ich v šatni. • Na tréningu sa nesmie žuvať žuvačka (hrozí nebezpečenstvo zabehnutia). • Ak sledujete tréning ako necvičiaci, usaďte sa na vyhradenom mieste a nenarúšajte tréning. • Na tréning nie je vhodné nosiť cenné veci, klub ani prenajímateľ nezodpovedajú za stratu. • Všetky zbrane na kobudo, lapy sa môžu zobrať len s povolením trénera a vždy ich cvičenec odnesie na svoje miesto. • Pri odchode z dojo si každý cvičenec skontroluje, či si nenechal v dojo fľašu, uterák či iné veci. • Každý cvičenec dbá o svoju bezpečnosť a bezpečnosť partnera pri cvičení vo dvojiciach. • Nakoľko je dojo v obytnej časti je potrebné, ihneď po tréningu priestor opustiť, vyhnúť sa hlučným prejavom v šatni či pred dojo. • V okolí dojo (záhrada, ostatné priestory) je zakázané sa voľne pohybovať. Na presun k dojo a k šatni cvičenec použije vyhradené chodníky. Pred tréningom sa zdržiava v šatni, resp. pred dojo. Rešpektujú sa pokyny správcu dojo, trénerov a obyvateľov okolitých bytov v areáli. • Rodičia čakajú deti pred vstupom na pozemok, v prípade potreby kontaktujú trénera a odkomunikujú s ním situáciu. • Všetci cvičenci do 18 rokov odovzdajú do konca septembra potvrdenie od lekára, že môžu trénovať karate! • Na zdržiavanie sa rodičov je vyhradený priestor medzi dvomi bráničkami. Za druhú bráničku vstupujú iba cvičenci! • Každý cvičenec trénuje na vlastnú zodpovednosť. V prípade úrazu ho okamžite ohlási trénerovi. V dojo je lekárnička. Tréner ošetrí cvičenca, zváži ďalší postup. (Najbližšia nemocnica je Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 821 01 Bratislava, 2,2km od dojo.)

V Bratislave, 2.9.2022

                Vedenie TJ BUDO Bratislava a KK Duvikan Bratislava