Správanie sa v Honbu dojo

Daniel Baran
1 min.

Ceremoniál na začiatku a konci tréningu a správanie sa v novom Honbu dojo:

 Pri vstupe do dojo sa treba ukloniť – vzdáva sa česť miestu v ktorom sa cvičí– vyššie pásy to budú vyžadovať od nižších technických stupňov a u detí (úklon musí byť prevedený dôkladne, nie len nejaké myknutie telom).

 Po vstupe do dojo sa každý ukloní najvyššiemu technickému stupňu, následne sa nižšie technické stupne ukláňajú vyšším (aj rovnaké stupne sa ukláňajú navzájom).

 Na úklon sa odpovedá úklonom.

 Úvodný ako aj záverečný pozdrav – najvyšší z učiteľov určí, či sa prevedie v seize (kto nemôže, môže ísť do tureckého sedu alebo zostane stáť) alebo po stojačky. Úvodný ceremoniál – vedie – hovorí najvyšší technický stupeň stojaci v rade: Kiocuke (učiteľ/ učitelia sa otočia k „svätému miestu“ – fotografiám majstrov, oltáru), rei, mokuso, mokuso yame, shomen ni- rei (shinsei ni-rei) – po tomto sa učitelia otočia k žiakom, senzei ni-rei, otagai ni-rei.

 Na začiatku tréningu, pri úvodnom ceremoniáli, pri úklone majstrom (senzei ni-rei), žiaci hovoria - nahlas: „yoroshiku onegaishimasu“ (jorošiku onegajšimas), majster/majstri žiakom „otsudare samades“ (ocudare samades), na konci tréningu, pri záverečnom ceremoniáli, pri úklone majstrom (sensei ni rei), žiaci hovoria - nahlas: „arigato gasaimashita“. (arigato gozamašita)

 Pri absencii trénerov (učiteľov) vedie tréning najvyšší prítomný technický stupeň.

 Počas tréningu, ak vyšší pás opraví, napomenie alebo osloví žiaka, ten odpovedá úklonom alebo slovíčkom „hai“ čo znamená, áno, rozumel som. Nie iným slovným prejavom dobre, okay apod.

 Ukláňa sa aj pri cvičení vo dvojiciach (partner tréning).

 Toto vyžadujeme hlavne u vyšších technických stupňov. Mladšie deti a začiatočníci musia mať vo vyšších pásov vzor. Samozrejme , že všetky vyššie pásy to budú vyžadovať (očakávať) od nižších.