Prerušenie tréningovej činnosti

Daniel Baran

Vážení členovia klubu,

na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a následne Úradu verejného zdravotníctva prerušujeme aktívnu tréningovú činnosť. Opatrenia ÚKŠ a ÚVZ SR sú nasmerované k zníženiu mobility a stretávania sa obyvateľstva.

Na Slovensku bude od utorka (13. 10.) platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Tak rozhodla Vláda SR na svojom dnešnom (12.10.) rokovaní.

Preto i Vás, vážení členovia klubu, touto cestou žiadame o striktné dodržiavanie všetkých nariadení oboch vyššie spomínaných inštitúcií s cieľom ochrániť seba, členov klubu i svojich rodín.

Opatrenie platí do odvolania.