Odborný seminár karate

Daniel Baran

V dňoch 22. a 23. októbra 2021 sa uskutočnil odborný seminár pre nových trénerov našej federácie. Seminár zorganizovala SFKaBU s podporou EurEthICS Etsia. Bola to praktická časť školenia nových trénerov. Mali teoretickú časť, ktorá obsahovala viac ako 40 hodín prednášok. Počas praktickej časti tréneri absolvovali 9 tréningových jednotiek a jednu prednášku o systematickom tréningu v karate pre deti, mládež, dospelých a reprezentantov. Prednášku viedol Dr. Ing. Ľubomíra Dado Klementisová, PhD. Ján Dado a Mgr. Daniel Baran. Lektormi praktickej časti boli: sensei Ľudovít Divinec, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo sensei Ján Dado, 8. Dan karate, 4. Dan kobudo sensei Ľubomíra Dado Klementisová, 7. Dan karate, 4. Dan kobudo sensei Henrich Kreuzer, 7. Dan karate, 3. Dan kobudo sensei Pavol Iskra, 7. Dan sensei Kamil Horák, 6. Dan sensei Daniel Baran, 5. Dan karate, 1. Dan kobudo sensei Tomáš Valentík, 2. Dan karate.

Veľká vďaka patrí prezidentovi EurEthICS ETSIA prof. Giovannimu Gordianimu za jeho pomoc, podporu a záujem o výchovu nových trénerov.

Taktiež veľké ĎAKUJEM patrí všetkým slovenským lektorom, ktorí opäť raz odovzdali všetky vedomosti novým, ale i už aktívnym trénerom.

foto a text: Daniel Baran