Nové tatami v dojo

Daniel Baran

Začiatkom decembra môžeme používať nové tatami v malom dojo. Vynikajúca príprava na tréningy pádov a techník na zemi, resp. skvelá šanca pre bunkai až na zem.

Ďakujeme Romanovi Naňovi za realizáciu.

Tešíme sa na ich používanie na tréningoch všetkých skupín.