Nábor nových členov TJ BUDO Bratislava

Daniel Baran

Od septembra príjimame nových členov do TJ BUDO Bratislava. Trénuje sa v Honbu dojo na Strukovej 13, Bratislava - Prievoz. Kontakt: Roman Naňo, 0905 538 020, Daniel Baran, 0903 919 943

Presné rozdelenie tréningov bude známe začiatkom septembra. Predpoklad je utorok a štvrtok od 16:00.