Informácia pre členov klubu

Daniel Baran

Vážení členovia klubu,

veríme, že ste si počas prázdnin oddýchli a načerpali nových síl do trénovania karate a kobudo u nás v klube.

Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmenách pre sezónu 2019/2020. Úvodný spoločný tréning bude v pondelok, 2.9.2019 od 17:00 pod vedením senseia Henricha Kreuezra. Po jeho ukončení, cca. 18:30, bude krátke posedenie v priestoroch dojo.

Chceme Vás tiež informovať, že od 2.9. nájdete všetky relevantné informácie k tréningom, sústredeniam, súťažiam na vynovenom webe klubu - www.duvikan.sk. Akákoľvek nečakaná udalosť bude automaticky v sekcii novinky, ako i na FB stránke Duvikanu. Preto by sme Vás radi požiadali o sledovanie týchto komunikačných kanálov.

Z rozhodnutia vedenia klubu sa od 1.9. platí členské mesiac vopred. To znamená, že v septembri je potrebné uhradiť 2 mesiace - september a október 2019, následne vždy najneskôr k 20temu urobiť úhradu naďalší mesiac. Poplatky pre členov ostali nezmenené, do 17 rokov sa platí 30 eur, nad 18 rokov 35 eur/mesiac, pre viacerých členov rodiny zostávajú poplatky so zľavami, resp. individuálne. Každý člen klubu je povinný platiť tento poplatok, aj keď nebude chodiť pravidelne!

Od 2.9. sa bude robiť i dochádzka cvičencov (9. - 1. kyu) a následne, pred súťažou, resp. páskovaním sa bude prihliadať na účasť/neučasť na podujatí. Pre páskovanie bude platiť pravidlo minimálne 75% navštívených tréningov za dané obdobie.

Vážení členovia, tešíme sa na Vás a na ďalšiu spoločnú sezónu okinawského karate a kobudo. Bude plná tréningov, seminárov, ale i spoločenských akcií a spoločných posedení.